Algemene Informatie Kluizen en Safes


Algemene informatie Kluizen en Safes

Informatie over bescherming tegen inbraak.
De belangrijkste keuze die u dient te maken wanneer u een kluis of een kast wilt aanschaffen is:
Waartegen wil ik mijn eigendommen beschermen? Brand, inbraak of beide?
Zodra u dat weet kunt u een keuze maken uit de verschillende gradaties in brand- en inbraakwering, die het beste past bij de manier waarop u uw spullen wilt opbergen.

Indicatie waardberging.
Deze indicatie geeft aan tot welke waarde contant geld door de verzekering gedekt wordt, als deze in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis die zich bevind in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. U dient daarom altijd bij uw verzekeraar na te gaan of zij akkoord gaan met de waardeberging die voor uw kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Bescherming tegen inbraak.
Op basis van diverse kenmerken – zoals bijvoorbeeld de deurdikte, wanddikte, vergrendelsysteem en wandvulling – worden kluizen onderverdeeld in de klassen Safe 1 tot en met Safe 4. Deze indeling is opgesteld door het Nederlandse Centrum voor Preventie. Deze kluizen zijn niet getest, maar gebouwd volgens voorschriften zodat bepaalde indicatie waardebergingen hier aan toegekend kunnen worden.
Safe-klassen inbraakwering met bijbehorende indicatie-waardeberging:
Safe 1 (norm 2005) € 1.000,--
Safe 2 (norm 2005) € 2.500,--
Safe 3 (norm 2005) € 5.000,--
Safe 4 (norm 2005) € 7.000,--

Bij de meeste op deze site aangeboden brandkasten wordt nog een inbraaknormering gehanteerd: VDMA 24992. Deze kluizen zijn gebouwd volgens de richtlijnen van het Duitse testinstituut VDMA. De op deze site genoemde PT-serie en ET-serie vallen onder de klasse Sicherheitsstufe B, welke vergelijkbaar is met Safe 3. Bovendien geeft dit instituut aan dat deze kluizen over brandwerende eigenschappen beschikken (DIN 4102 = 30 minuten brandwerend). Deze normering is te herkennen aan het VDMA-label, dat aan de binnenkant van de kluis is bevestigd.

Inbraakwerende testen.
Wilt u uw eigendommen nog beter tegen inbraak beschermen, kiest u dan voor een van de geteste producten. Kluizen kunnen getest worden op hun inbraakwerendheid door onafhankelijke testinstituten in verschillende Europese landen. Bij het testen van inbraakwerende kasten worden een of meerdere openingen in het product gemaakt door testers die beschikken over relevante kennis en vaardigheden. De verkregen resultaten worden vervolgens omgezet in een weerstandswaarde, waarbij rekening is gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. De weerstand van een inbraakwerende kast tegen een doorbraakpoging wordt uitgedrukt in weerstandseenheden (resistance units RU). Hoe hoger het aantal RU, des te hoger is de weerstand en daardoor de bescherming die de inbraakwerende kast biedt. Aan de hand van het gemeten RU, wordt de inbraakwerende kast ingedeeld en gecertificeerd in een zogenaamde weerstandsklasse.

De Europese norm voor de certificering van inbraakwerende kluizen is de norm EN 1143-1. Euro klassen inbraakwering met bijbehorende indicatie-waardeberging zijn:
Euroklasse 0                : € 7.000,--
Euroklasse I                : € 9.000,--
Euroklasse II                : € 23.000,--
Euroklasse III                : € 36.000,--
Euroklasse IV                : € 55.000,--
Euroklasse V                : € 82.000,--
Euroklasse VI                : € 91.000,--

EN 14 450
Sinds maart 2005 is de nieuwe Europese norm EN 14 450 van kracht. Deze norm is speciaal ontwikkeld om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten – die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren – in te schalen. 
Securitylevel 1 (S1) met een indicatiewaardeberging van € 2.500
Securitylevel 2 (S2) met een indicatiewaardeberging van € 5.000

Informatie over bescherming tegen brand.
De belangrijkste keuze die u dient te maken wanneer u een kluis of een kast wilt aanschaffen is:
Waartegen wil ik mijn eigendommen beschermen? Brand, inbraak of beide?
Zodra u dat weet kunt u een keuze maken uit de verschillende gradaties in brand- en inbraakwering, die het beste past bij de manier waarop u uw spullen wilt opbergen.

Bescherming tegen brand.
Wilt u uw eigendommen beschermen tegen brand, dan kunt u kiezen voor papier of voor data zoals diskettes, cd-roms, tapes enz. Brandwerende producten zijn zo gemaakt dat ze ervoor zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigt wordt. Voor papier it ongeveer 175 C en voor data ongeveer 52 C. In een kast die bijvoorbeeld 1 uur getest is tegen brand voor papier kunnen dus geen cd-roms opgeborgen worden, want deze zullen de brand waarschijnlijk niet overleven. Daarbij komt dat datasafes behalve tegen brand ook beschermen tegen vocht, stof en roetdeeltjes. 
Er zijn verschillende categorieën in brandwering. De lichtste is brandwering voor papier volgens DIN 4102. Hierbij wordt een dubbelwandige kast opgevuld met brandwerend isolatiemateriaal. Ervaring leert dat deze kasten ongeveer 30 minuten brandwerend zijn.

Brandwerende testen.
Wilt u uw producten langer tegen brand beschermen, kiest u dan voor een van de geteste brandwerende producten. Deze producten zijn in een hete oven geplaatst en de inhoud heeft de brand voor 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten of zelfs 120 minuten doorstaan (afhankelijk van welke kast). Er zijn verschillende normen die aangeven in hoeverre een kluis brandwerend is. Op deze website komen de volgende coderingen voor:
VDMA                : Duitse norm
SP                : Zweedse norm
NT Fire                : Noorse norm
UL                : Amerikaanse norm
JIS                : Japanse norm
KS                : Koreaanse norm

Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke instituten. De kasten worden getest bij hoge temperaturen tot 1090 C. Getest wordt of de kast de inhoud volledig beschermt (kritische grens voor papier ca 175 C en voor data 52 C). Door een valproef wordt aangetoond dat de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloed als een brandwerende kast in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken.

30P                : 30 minuten brandwerend voor papier
60P                : 60 minutn brandwerend voor papier
90P                : 90 minuten brandwerend voor papier
120P                : 120 minuten brandwerend voor papier
60DIS                : 60 minuten brandwerend voor data
120DIS                : 120 minuten brandweren voor data